Generelt om Massage

Formålet med massage

Formålet med massage er at forebygge og behandle bl.a. arbejdsrelaterede skader samt afhjælpe og forebygge muskelspændinger og myoser som følge af ophobede affaldsstoffer. Affaldsstofferne kan komme både ved hårdt fysisk arbejde, forkerte arbejdsstillinger, tunge løft, statisk arbejde, men også ved monotont arbejde f.eks. stillesiddende kontorarbejde. I musklerne lagres affaldsstofferne, hvor de ophobes og kan medvirke til at hæmme blodgennemstrømningen, der forsyner muskelvævet med ilt. Massage har desuden en smertelindrende og afslappende effekt.

Massage kan også afhjælpe ophobede spændinger i kroppen som følge af langvarig stress. Stress og andre psykiske ubalancer fører til øgede muskelspændinger – bl.a. som følge af krampagtigt løftede skuldre, sammenbidte tænder, generel anspændthed, dårlig søvn m.m.

Intensiteten af den Fysiurgiske Massage tilrettelægges altid i samråd med dig.

Hvad gør massage ved kroppen

Berøringer og fysisk kontakt er livgivende og er vigtige elementer i den menneskelige udvikling!
En korrekt givet massage med tilpassede massageteknikker (evt. kombineret med udvalgte triggerpunkter) bevirker at:

 • Blodgennemstrømningen stimuleres, hvorved transporten af ilt og næringsstoffer til musklerne fremmes og affaldsstoffer frigøres.
 • Lymfesystemets drænende virkning bliver mere effektivt, hvorved affaldsstofferne lettere ledes bort
 • Smidighed og bevægelighed i muskulatur og led øges
 • Kroppens naturlige restituering stimuleres og understøttes
 • Kroppens fleksibilitet og bevægelighed øges generelt
 • Nervesystemet/hudens følenerver stimuleres, hvilket kan skabe afslapning til musklerne
 • Frigivelsen af endorfiner stimuleres, hvilket kan medvirke til at reducere smerter og give en afslappende effekt og øget velbehag
 • Niveauet af stresshormonet cortisol i blodet sænkes og samtidig øges niveauet af neurotransmitterne serotonin og dopamin, der kan reducere stress
 • Både det fysiske og psykiske velvære øges

Da der frigives mange ophobede affaldsstoffer under en massagebehandling, er det vigtigt at drikke rigeligt med vand efter behandlingen, for at fremme udrensningen af affaldsstofferne.

Hvad er triggerpunkter?

Et triggerpunkt er en lille knudeagtig sammentrækning i muskelvævet, der ligger dybt begravet i musklens bug. Det påvirker musklen ved at holde den på én gang spændt og svag. Samtidig vedligeholder et triggerpunkt en hård sammentrækning i den muskel, det indgår i. Derved forkortes musklen og dette forårsager en grad af muskelstivhed, hvilket igen medfører og opretholder en konstant spænding i musklens tilhæftninger.

En teori er, at de primære centrale triggerpunkter i musklen medvirker til at skabe sekundære triggerpunkter i musklens tilhæftningspunkter.

Triggerpunkter opstår som følge af bl.a. langvarig overbelastning, akut overbelastning (f.eks. tungt løft), direkte skader i musklen (f.eks. slag, overstrækning), stress, angst, kronisk søvnløshed m.m.

Behandling på triggerpunkter vil altid medføre, at der udløses en strøm af smertelindrende/afslappende endorfiner.

Hvor mange behandlinger?

Massage understøtter din krops egne selvhelbredende kræfter og øger det fysiske og psykiske velvære.

Behandlingen af problemområder kan kræve 3-5 behandlinger fordelt over 2-4 uger. Herefter anbefaler jeg en vedligeholdelses-behandling med 4-6 ugers interval, hvis kroppen fortsat udsættes for belastninger, den ikke selv kan afbalancere.

I den forbindelse vil jeg gerne understrege, at behandlingerne altid bør ses som en ”hjælp til selvhjælp” – dvs. at du altid selv har mulighed for at forbedre din situation med f.eks. bedre arbejdsforhold, regelmæssig motion, afspænding (f.eks. yoga, meditation) m.m. På den måde har du måske slet ikke brug for vedligeholdelses-behandlinger!

Det er svært på forhånd at sige, hvor mange behandlinger, der er nødvendige, da det afhænger af, hvilke problemer der er og hvor længe, de har været der. For at opnå et godt behandlingsresultat, tilpasses behandlingen derfor altid de individuelle behov.

Hvornår må der ikke gives massage:

 • På alle akutte skader
 • På åbne sår
 • På personer med rheumatoid arthritis (leddegigt)
 • På sene- og muskeloverrivninger
 • På knoglebrud
 • På inflammation i slimsæk
 • På myositis ossificans (forkalkning i muskelparti)
 • På personer med høj feber
 • På personer med forfrysninger eller brandsår
 • På personer med kunstige blodkar og blødningsforstyrrelser
 • På personer med infektioner (virus, bakterie eller svamp)
 • På personer med hjertesygdomme, blodpropper eller forhøjet blodtryk
 • På personer med dårlige nyrer (nyresvigt)
 • På åreknuder
 • På personer med knogleskørhed (osteoporosis)
 • På personer med cancer

I nogle af ovenstående tilfælde kan der med samtykke fra egen læge gives en tilpasset massage-behandling.

Tilstande hvor der må gives en blidere massage, der tilpasses klientens konkrete tilstand:

 • Personer med diabetes mellitus (sukkersyge)
 • Gravide – dog ikke på maven (Fra d. 10-12. september er jeg på kursus i massage til gravide)